บริการ

Bangkok Rehabilitation Center (BRC)
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บีอาร์ซี

     BRC เกิดจากแนวคิดจากความต้องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดดลือดสมองและผู้สูงอายุ ให้ได้รับการบริการและเน้นการฟื้นฟูแบบครบวงจรอย่างแท้จริงแห่งแรกของประเทศไทย ฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การบริการดูแลที่ดีเยี่ยมและถูกวิธี ภายใต้บรรยากาศ สถานที่ที่พิเศษสุด ออกแบบโดยคำนึงถึงการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดดลือดสมองและผู้สูงอายุ ด้วยห้องพักที่หรูหรา ทันสมัย สะดวกสบาย Exclusive และมีความส่วนตัว ในย่านเจริญนคร
     BRC มีความพร้อมในทุกๆด้าน ในการให้บริการคนพิเศษของท่าน ทั้งด้านสถานที่และการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดดลือดสมองและผู้สูงอายุมีความสุขในทุกเวลา เป็นทางเลือกใหม่ที่จะได้รับการบริการและการฟื้นฟูอย่างจริงจัง ครบวงจรโดยทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์ และบุคลากรสหวิชาชีพ คือ ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ นักสาธารสุข นักโภชนาการ ผู้ช่วยทางการพยาบาล ทีมรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีความพร้อมในทุกศาสตร์แห่งการฟื้นฟูมารวมอยู่ในที่เดียวกัน พร้อมทั้งการอบรมด้านวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง

• กายภาพบำบัด •
โดยนักกายภาพบำบัดและทีมงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญและประสบการณ์พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ครบครัน เทคโนโลยีนำเข้าที่ทันสมัย อาทิเช่น Laser Therapy, Electro Therapy, Heat cold Therapy, Traction Therapy, Chest Therapy เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรง มีสุขภาพที่ดีอีกครั้ง

• กิจกรรมบำบัด •
โดยนักกิจกรรมบำบัด และทีมงานผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัดที่มีประสบการณ์ ให้ความสำคัญต่อการวางแผนทำกิจกรรมและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟู เน้นไปถึงการกระตุ้นฝึกกลืน โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประกอบการฝึก รวมไปถึงการฝึกด้วยอุปกรณ์ในกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกคัดเลือกเพื่อนำมาบำบัดแต่ละส่วนโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดประสิธิภาพสูงสุดในการทำกิจกรรมบำบัด


• หัตถการและการดูแล •

โดยทมพยาบาลวิชาชีพ และทีมงานผู้ช่วยทางการพยาบาลที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ทางการพยาบาลในการดูแล เอาใจใส่ ผ่านการอบรมการดูแลทางด้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นด้วยความเข้าใจ และยังเน้นอบรมทางด้านการบริการเป็นหลัก รวมไปถึงกริยามารยาท และจรรยาบรรณของผู้ดูแล และเป็นที่พึงพอใจสูงสุด

• บรรยากาศ บรรยากาศและห้องพัก •
ออกแบบโดยคำนึงถึงการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นด้วยห้องพักที่หรูหรา ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น สะดวกสบาย Exclusive และมีความส่วนตัวแบบPrivate เพื่อให้คนพิเศษของท่านได้พักผ่อนและได้รับการบริการอย่างดีที่สุด

• กิจกรรมสันทนาการ ส่งเสริมศักยภาพ •
เป็นการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองทางด้านอารมณ์และความรู้สึก การผ่อนคลาย สร้างรอยยิ้มเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขตลอดเวลา เช่นการจัดการแสดง การดูภาพยนต์ การหยิบจับของเก่า เพื่อการรำลึกถึงช่วงวัยอดีต กิจกรรมศิลปะเพื่อผู้สูงอายุ ดนตรีบำบัด การกระตุ้นสมองและความจำ

• บริการรถพยาบาล • 
บริการรถพยาบาล ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานที่ผ่านการอบรมในการเคลื่อนย้ายและช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยมีการให้บริการรถในรูปแบบของรถพยาบาลแบบนอนพร้อมอุปกรณ์ครบครันภายในรถ และบริการโดยรถ VIP เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สามารถนั่งหรือช่วยเหลือตนเองได้ อย่างสะดวกสบาย

• บริการนวดแผนไทย •
บริการนวดแผนไทย ให้บริการทั้งผู้สูงอายุที่พักฟื้นภายในและภายนอก รวมไปถึงญาติของผู้ป่วยที่มาเยี่ยม จะได้รับการบริการนวดแผนไทย เพื่อความผ่อนคลายและสุขภาพที่ดี โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมการนวดแผนไทย

• โภชนาการ •
เพื่อช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะมีนักโภชนาการเป็นผู้ดูแล กำหนดปริมาณพลังงานและสารอาหารต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยแต่ละท่าน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และร่างกายแข็งแรงขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com