การรักษาโดยเครื่องกายภาพบำบัด

"กายภาพบำบัด" หมายความว่า การกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกายและจิตใจด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบำบัด (จาก พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542)


Ultrasound Therapy

เป็นเครื่องมือที่ให้กระแสไฟฟ้าความถี่สูง ขนาด 0.8-1.0 MHz ไปกระทำต่อคริสตัล และส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ซึ่งต้องผ่านตัวกลาง เช่น น้ำหรือ เจล แล้วเปลี่ยนเป็นความร้อนในเนื้อเยื่อของร่างกาย โดยสามารถส่งผ่านความร้อนได้ถึงชั้นกระดูก

ผลที่ได้รับจากการรักษาด้วยเครื่อง Ultrasound
• เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ข้อต่อในชั้นลึกและลดปวด
• เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
• เพื่อลดอาการเกร็งตัวของเนื้อเยื่อและพังผืด
• เพื่อลดอาการบวมเนื่องมาจากการอักเสบในระยะแรกLASER Therapy

คุณสมบัติของ laser ใน กายภาพบำบัด
• ใช้ในการรักษา bed sore
• ใช้ในการลดปวด
• ใช้ในการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
• ใช้ในการลดอาการบวม ของข้อต่อต่างๆ
• ลดการอักเสบของเนื้อเยื่อELECTROTHERAPY

คุณสมบัติของ การรักษาด้วยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า
• ใช้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
• ใช้ในการลดปวด ลดบวมได้เป็นอย่างดี
• ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ อันเนื่องมาจากระบบประสาท
• กระตุ้น function การทำงานของกล้ามเนื้อ

Heat and cold therapy Traction Therapy

ตัวอย่าง การรักษาด้วยการดึงหลังChest Therapy

เครื่องสั่นปอด
ใช้สำหรับร่อนระบายเสมหะในลำคอ และปอดร่วมกับการ suction สำหรับคนไข้ ติดเตียง
Movement Repairment

Powered by MakeWebEasy.com